Lesbisch Archief Nijmegen, voor jou en van jou

Erfgoed bewaren is alleen zinvol als we het met elkaar delen.

De belangrijkste archieven bij LANijmegen staan hiernaast. Deze archieven verslaan zo'n beetje de hele Nijmeegse Regenbooggeschiedenis jaren 70 vorige eeuw t/m eerste jaren 2000. Als een pagina op deze website nog niet af is linken we door naar een andere site. Informatie uit de archieven gebruikten we o.a. bij het samenstellen van de tentoonstellingen 'Tuffen Kazen Klemen' [2013], de Nijmeegse roze '51e Canonkast' [2015], Affiesjes & Aksies [2018 en 2019]. Op de websites en straks bij het uitwerken van de Regenboogwandelingen door Helm de Laat en Olga Jans, beiden ex-medewerker van LANijmegen.

018, Judith van Santen [Regionaal Archief Nijmegen] bezoekt LANijmegen. Naast haar Ineke Duursema. Helm de Laat toont zijn werk aan het COC-archief.
Tot onze verbazing komt er nog steeds materiaal binnen. Goed om te weten: Archieven die hier liggen of binnenkomen worden - waar mogelijk - aangevuld met wat LANijmegen eerder verzamelde. Dat wil zeggen: de LAN-fotocollectie, LAN-affichescollectie, LAN-video & -audiocollectie, de LAN-buttons & -stickerscollectie krijgen een plek in de Nijmeegse archieven. Wat al in collectie is ['dubbel'] of niet-Nijmeegs, gaat zoveel mogelijk naar Amsterdam.

Reden voor deze aanpak
: LANijmegen is intermediair. Over 50 jaar is niemand gebaat bij een 'LAN-collectie' met slechts een deel van de Nijmeegse of landelijke regenboog- en vrouwengeschiedenis. Verbanden zullen nauwelijks meer te leggen zijn. Wat uiteindelijk overblijft is de geschiedenis van LANijmegen zelf. De oprichting, stukken van en over lesbisch Nijmegen, de onderlinge twisten, de successen. Een pril archief en voorlopig niet te raadplegen. Zal als laatste het huis uitgaan.

Tenslotte: Gezamenlijke geschiedenis kan nooit VAN een persoon of een instelling zijn, hoogstens tijdelijk in beheer. Met de plicht er goed voor te zorgen en het door te geven. Op gezamenlijke geschiedenis 'blijven zitten', gebruiken voor eigen gewin met machtsspel en lasterpraat of er goed aan verdienen via betaalmuur en andere constructies. We zagen het de afgelopen jaren voorbij komen. Zoals eerder gezegd, LANijmegen is intermediair. De Nijmeegse regenbooggeschiedenis en wat we hebben over de Nijmeegse vrouwenbeweging zal uiteindelijk in beheer komen van Regionaal Archief Nijmegen.

word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over LANijmegen
korte geschiedenis
doelstelling van LAN
word Vriendin

LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact & privacy
wat LANijmegen doet
archieven
tentoonstellingen
websites
regenboogwandelingen

POTTENKIJKER 2000
Aardigheden
Mädchen in Uniform
Anita, Sophia en Lida
Cris tot k.d. en meer
lesbische pulpromans

Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© LANijmegen  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |     |  website: fotografica-nijmegen.nl