Lesbisch Archief Nijmegen, voor jou en van jou

Steun Lesbisch Archief Nijmegen [LANijmegen], word Vriendin!

januari 1983, De Feeks viert haar vijfjarig bestaan in kafee De Feeks. Lesbisch Archief Nijmegen is in oprichting, vandaar de oproep om herinneringen te delen.In 2024 bestaat Lesbisch Archief Nijmegen ruim 40 jaar. Het beheer van de collectie en de archiefruimtes, de [financiële] administratie en subsidies aanvragen wordt gedaan door vrijwilligers. LANijmegen heeft gelukkig een aantal trouwe Vriendinnen [M t/m V] die ons werk ondersteunen. Dankzij deze mensen is er koffie of thee bij de taart. Kunnen we folders printen, software, internet en telefoon betalen.

Word Vriendin van LANijmegen

Vind jij het ook belangrijk dat de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbti+ geschiedenis zonder betaalmuur online komt? Word Vriendin M t/m V  door maandelijks een bedrag vanaf  € 7,50,-  over te maken naar Stichting Vriendin te Nijmegen: NL25 INGB 0001 4727 09 o.v.v. 'vriendin'. Ook eenmalig donaties zijn natuurlijk welkom! LANijmegen kan je steun goed gebruiken en is een culturele ANBI. Voor donaties aan een culturele ANBI geldt extra giftenaftrek.

**********
Nijmegen is in 2013 de eerste gemeente van het land die een groot overzicht presenteert van plaatselijke Regenbooggeschiedenis: de expositie Tuffen Kazen Klemen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Sindsdien nemen steeds meer gemeenten de eigen emancipatiegeschiedenis serieus met websites, exposities en boekwerken. Nijmegen heeft als Regenboogstad een traditie hoog te houden en komt nu als eerste met RegenboogRoutes: de plaatselijke andere geschiedenis online verteld aan de hand van stadswandelingen èn achtergrondverhalen. De eerste stadswandelingen werden gelopen tijdens het Rainbow Collective Festival eind mei 2023 en blijken een groot succes. Het project is nog niet af, er zullen meer routes volgen. Ook jij kunt bijdragen: vertel je eigen verhaal en / of word Vriendin van LANijmegen!


Gegevens voor de ANBI-status

Stichting Nijmeegs Lesbisch Archief werd in 1983 opgericht om het [Nijmeegs] lesbisch erfgoed te verzamelen en te behouden. In 1985 opent Lesbisch Archief Nijmegen officieel haar deuren in homohuis Villa Lila. Nu is LANijmegen breder gericht op het verzamelen en beter inzichtelijk maken van de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbti-geschiedenis. Lees meer over de doelstelling van LAN.
. LANijmegen beheert twee stichtingen: Stichting Nijmeegse Lesbisch Archief [rsin 805507863 / kvk 41056430] en Stichting Vriendin [rsin 814804251 / kvk 41057416].
. Stichting Vriendin ontvangt donaties en subsidiegelden op bankrekening NL25 INGB 0001 4727 09. Stichting NLA heeft geen bankrekening.
. Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit prof. dr. Mieke Verloo (voorzitter ) en drs. Linda Mans (secretaris / penningmeester ). Een derde bestuurslid wordt gezocht voor de taak van penningmeester. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werk.
. Het beheer wordt gedaan door vrijwilligers. Voor de verschillende projecten vragen we subsidie aan. Wanneer de financiën het toelaten, huurt LAN voor digitalisering van de collectie en het werk aan de projectwebsites een professional in.

Lees voor een beknopt financieel verslag de LAN-ANBI verantwoording 2022 en het LAN-werkverslag 2022 en werkplan 2023/2024. Zie ook de 'lopende projecten' in de linker kolom.
word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over LANijmegen
korte geschiedenis
doelstelling van LAN
word Vriendin M t/m V

LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact & privacy
wat LANijmegen doet
archieven
websites
tentoonstellingen
regenboogwandelingen

POTTENKIJKER 2000
Aardigheden
Mädchen in Uniform
Anita, Sophia en Lida
Cris tot k.d. en meer
lesbische pulpromans

Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© LANijmegen  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |     |  website: fotografica-nijmegen.nl