Lesbisch Archief Nijmegen, voor jou en van jou

Geschiedenis delen is onze passie

1978 Lesbiese Maand NijmegenLesbisch Archief Nijmegen (LANijmegen) is ook in 2024 het enige zelfstandige lesbisch archief in Nederland en bestaat dan officieel  40 jaar. LANijmegen beheert o.a. de archieven van de Nijmeegse Vrouwenkrant Vrouwentongen, de Nijmeegse Potten- en FlikkersDag [NPFD], het Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren, Stichting Roze Woensdag, de Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks en van COC Regio Nijmegen. De LAN-collectie bevat ontelbare affiches en folders van en over de Nijmeegse vrouwenbeweging, geschonken door vrouwendocumentatiecentrum De Feeks. En affiches over de Nijmeegse regenboogbeweging sinds 1980, jarenlang trouw bewaard door de vrijwilligers van COC Nijmegen. Vakfotografen [Nijmeegs en landelijk] schonken duizenden opnames over ruim 40 jaar Nijmeegse Regenboog en dragen zo bij aan het enorme LAN-fotoarchief.

Erfgoed veilig stellen en bewaren is belangrijk, maar alleen zinvol als we het met elkaar delen. LANijmegen werkt wanneer mogelijk aan digitalisering van de affiche-collectie en LAN foto-collectie, aan het online beschikbaar maken van alle 45 jaargangen COC-ledenblad PINK en voorgangers en van de Nijmeegs vrouwenkrant Vrouwentongen.
. Het project rozegeschiedenis-nijmegen.nl [RGN] is een vervolg op de tentoonstelling Tuffen Kazen Klemen, de roze geschiedenis van Nijmegen van nul tot nu van januari t/m mei 2013 in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
. We maken grote tentoonstellingen, zoals Affiesjes & Aksies 50 jaar Nijmeegse Regenboog o.a. te zien in de Nijmeegse Openbare Bibliotheek tijdens de landelijke Maand van de Geschiedenis 2018 en 2019.
. In 2022 ging het project over de Nijmeegse Regenboogroutes van start. De eerste wandelroutes werden tijdens het Rainbow Collective Festival eind mei 2023 gelopen en blijken een groot succes.

*******

KEN JE GESCHIEDENIS: Groep Zwarte Vrouwen Nijmegen

Van 17 tot 23 december 1983 vindt aan de KU Nijmegen de Winteruniversiteit Vrouwenstudies plaats (WUV). Onder de ruim vierduizend deelnemers is een groep zwarte vrouwen aanwezig. Tijdens de opening van de WUV op 17 december springt een van die vrouwen op het podium en leest een verklaring voor namens de zwarte vrouwengroep Nijmegen [later: Groep Zwarte Vrouwen Nijmegen] waarin de onzichtbaarheid van zwarte vrouwen tijdens de Winteruniversiteit Vrouwenstudies wordt bekritiseerd. Ze eisen dat er tijdens de WUV 1983 in alle workshops en thema's aandacht wordt besteed aan de positie van zwarte vrouwen. En leggen hiermee een kiem voor de zwarte vrouwenbeweging in Nederland. Foto: Julia de Lima leest op 17 december 1983 de 'Verklaring van zwarte vrouwengroep' voor. Foto ©onbekend [als je meent dat we hier in gebreke zijn laat het weten]
Klik op de illustraties om te vergroten
1984, affiche Groep Zwarte Vrouwen NijmegenDe Groep Zwarte Vrouwen Nijmegen wordt december 1983 opgericht en is zeer actief. Het is november 1984 [!] en organiseert de actie 'Zwarte Piet verschiet van kleur': Een brief ondertekend door 'Sinterklaas' waarin hij zijn onvrede uit over de beeldvorming van zwarte Piet als domme knecht. De brief wordt aangeboden aan Nijmeegse schoolbesturen. De Groep Zwarte Vrouwen werkt samen met VIOOL [Vrouwengroep Interfacultair OverLeg] aan de KUN, neemt deel aan discussiepanels, geeft interviews aan o.a. Vrouwentongen, het Nijmeegse meidenblad Kattekop, aan de meiden- en vrouwenradio bij Rataplan. Organiseert i.s.m. Lesbisch Archief Nijmegen in Villa Lila een middag met Astrid Roemer. Organiseert Pata-Pata avonden in Vrouwenkafee De Feeks, later in salsa-café Amannée. Vergadert mee tijdens landelijke Zwarte Vrouwenbijeenkomsten. Een overzicht van activiteiten tot begin 1986 staat online.
Klik op de illustraties om te vergroten
1985 1102Aa14 Voor de landelijke Vrouwenboekenweek 1985 en op uitnodiging van Vrouwenboekhandel De Feeks stelt de Groep Zwarte Vrouwen Nijmegen een bundel samen: Zwart Aan Zet met verhalen, gedichten en tekeningen door zwarte vrouwen. 'Zwart Aan Zet' wordt bij de start van Vrouwenboekenweek 1985 gepresenteerd in Vrouwenboekhandel De Feeks. In Villa Lila is daarna een literaire avond met en over zwarte schrijfsters: 'Een Vrouw een Vrouw, een Woord een Woord'. Op 8 november 1985 is er n.a.v. van de publicatie van 'Zwart Aan Zet' een culturele- en voorleesavond, ook in Villa Lila. Zie video hier links. Foto: Grace Stulting presenteert op 2 november 1985 de bundel 'Zwart Aan Zet' in Vrouwenboekhandel De Feeks. Foto: ©An Stalpers.
Meer documenten over de Groep Zwarte Vrouwen Nijmegen staan op de LAN-flickr website. ATRIA gaat in de maand februari 'In gesprek met voortrekkers uit de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen-Vrouwenbeweging'.

LANijmegen wil haar collectie zo breed mogelijk toegankelijk maken. Word Vriendin!

word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over LANijmegen
korte geschiedenis
doelstelling van LAN
word Vriendin M t/m V

LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact & privacy
wat LANijmegen doet
archieven
websites
tentoonstellingen
regenboogwandelingen

POTTENKIJKER 2000
Aardigheden
Mädchen in Uniform
Anita, Sophia en Lida
Cris tot k.d. en meer
lesbische pulpromans

Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© LANijmegen  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |     |  website: fotografica-nijmegen.nl